De gemeente Bronckhorst heeft de samenwerking met het Jeugdfonds Sport en Cultuur met vier jaar verlengd. Per jaar stelt Bronckhorst 35.000 euro beschikbaar zodat alle kinderen uit de gemeente kunnen sporten en zich cultureel kunnen ontwikkelen.

Het Jeugdfonds zorgt dat kinderen tussen de vier en zeventien jaar, waarvan de ouders het niet kunnen betalen, kunnen sporten of culturele activiteiten kunnen beoefenen. De organisatie betaalt de contributie of lesgeld direct aan verenigingen. Ook zorgen ze voor materialen of kleding wat nodig is voor de kinderen. Voor sport is de richtlijn 260 euro per jaar per kind, en voor cultuur is dit 460 euro. De aanvragen voor de kinderen wordt gedaan door medewerkers van het sociale team van Bronckhorst.

De gemeente laat weten dat de samenwerking met het Jeugdfonds niet het enige is wat ze doen om kinderen jonger dan achttien jaar te ondersteunen. “Onze gemeente kent een participatiebijdrage voor kinderen jonger dan 18 jaar en het kindpakket, voor andere activiteiten dan die waarop het Jeugdfonds zich richt”, laat de gemeente weten. “Denk aan kosten die voortvloeien uit het volgen van onderwijs, zoals zelf aan te schaffen leermiddelen- en deelname aan schoolreisjes.”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8.

© Foto: RTV Ideaal (archief)