De gemeente Bronckhorst zet de komende jaren sterk in op het bevorderen van de gezondheid van inwoners. Om dit te bereiken is het Plan van aanpak GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) 2024-2026 opgesteld. ‘Voorkomen in plaats van genezen’ en ‘Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag’ zijn de twee uitgangspunten van dit plan.

Samen met partners zoals de GGD, zorgverzekeraars en inwoners werkt de gemeente Bronckhorst aan gezondheid & preventie, sport & bewegen en een sterke sociale basis. De focus ligt op het versterken van een gezonde en sterke sociale omgeving, gezond en kansrijk opgroeien van kinderen, verbeteren van de fysieke en mentale gezondheid en het stimuleren van vitaal ouder worden. De gemeente ontvangt ruim 2 miljoen subsidie van het Rijk om dit plan van aanpak uit te voeren. Dit plan sluit aan op het huidige lokale gezondheidsbeleid.

Het college wil dat inwoners van Bronckhorst gezond zijn en daar zelf de regie over hebben. De focus wordt verlegd van ziekte en behandeling naar gezondheid, preventie en een gezonde leefstijl. “Door te investeren in een gezonde leefomgeving en een gezonde levensstijl willen we voorkomen dat mensen ziek worden en afhankelijk worden van zorg. We spannen ons maximaal in zodat onze inwoners zich gezond en gelukkig voelen en minder zorg nodig hebben” aldus wethouder Evert Blaauw.

Inwoners worden actief bij de plannen betrokken en met het Plan van aanpak GALA sluit Bronckhorst aan op de gezamenlijke regionale visie.

© Foto: RTV Ideaal (archief)