Het college de gemeente Berkelland heeft een realiseringsovereenkomst met Progressio Vastgoed B.V. afgesloten voor de bouw van 24 woningen in Haarlo. Het voorontwerp bestemmingsplan om de bouw van 8 vrijstaande woningen, 4 twee-onder-één-kapwoningen en 8 starterswoningen mogelijk te maken, ligt ter inzage. Er komen 21 woningen op het terrein van HCR Prinsen en 3 woningen aan de overkant op het weiland aan de Eibergseweg 8. De nieuwe weg die ontstaat op het terrein van HCR Prinsen gaat ‘Bakkersweide’ heten.

“Het heeft lang geduurd, maar met vereende inspanningen en overleg met omwonenden hebben we een mooi plan kunnen maken waar we van harte mee instemmen. Voor Haarlo is het daarnaast geweldig dat niet alleen de horeca maar ook de befaamde speeltuin behouden blijft” aldus wethouder Arjen van Gijssel. In maart 2021 heeft het college een positief besluit genomen op het principeverzoek voor de bouw van maximaal 24 woningen op het terrein van HCR Prinsen aan de Eibergseweg 13 in Haarlo. Uitgangspunt hierbij was dat de horecagelegenheid behouden zou blijven voor het dorp.

De nieuwe straatnaam ‘Bakkersweide’ is in samenspraak met dorpsbewoners, Haarlo’s Belang, de Historische Vereniging Borculo en initiatiefnemers tot stand gekomen. ‘Bakkersweide’ verwijst naar de oorspronkelijke situatie toen in 1862 bakkerij Ellenkamp werd opgericht, twee jaar later uitgebreid met een café. In de volksmond heette het ‘naar de bakker gaan’ als je eigenlijk naar het café ging.

© Foto: RTV Ideaal