Bronckhorst ziet veel kansen voor de komst van een Zelhemhuus als thuis voor cultuur, welzijn en zorg in Zelhem. De Lambertikerk en de dorpsboerderij zijn in beeld als locaties, hoewel er volgens de gemeente niet één plek hoeft te worden gekozen.

De kansen blijken uit een haalbaarheidsonderzoek dat in opdracht van de werkgroep Vitale Kern Zelhem is uitgevoerd. Verschillende partijen zouden onderdak kunnen vinden op meerdere locaties. “Het rapport vormt een mooie basis, met goede analyses, waar de belangrijkste partijen achter staan”, geeft Niek Willemsen van de werkgroep aan. De Lambertikerk zoekt al langer naar mogelijkheden om meer een thuis te worden voor het dorp. De gemeente ziet in de kerk kansen voor een bundeling van pastoraat, culturele evenementen, exposities en grootschalige ontmoeting.

De dorpsboerderij, waar momenteel de bibliotheek in is gevestigd, biedt volgens de gemeente weer andere kansen: “Daar kunnen meerdere functies een plek krijgen, vanuit zorg en cultuur, met bij voorkeur ook een commerciële voorziening om de exploitatie van een dorpskamer te dragen.” Daarbij kan samenwerking worden gezocht met Klokhuis, een maatschappelijke organisatie met dagbesteding. De komende maanden moeten er stappen worden gezet naar een concreet plan, in samenwerking met lokale organisaties en verenigingen.

Kwartiermaker
Voor de volgende stappen in het proces trekt de gemeente 25.000 euro uit om een kwartiermaker aan te stellen. “Belangrijk bij het vervolg is de vraag of partijen mee blijven doen wanneer het concreter wordt en het eigen belang opzij zetten”, schetst de gemeente Bronckhorst. “Dan kunnen ze ook investeren in het proces. Aan de kwartiermaker is het dan ook de taak om dit vorm te geven en nadere afspraken over te maken en vast te leggen.”

Besluit in najaar
Komend najaar moet het nieuwe college, na de gemeenteraadsverkiezingen, een besluit nemen over het oprichten van een Zelhemhuus. “We vinden het belangrijk dat er dit jaar duidelijkheid komt over de haalbaarheid”, laat wethouder Paul Hofman van Bronckhorst weten. “Daarom gaan wij met potentiële partijen nadere afspraken maken over deelname in het Zelhemhuus.”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8