foto: Gemeente Doetinchem

Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem, is door de VNG-leden gekozen tot hun nieuwe vicevoorzitter. Sharon Dijksma is de nieuwe voorzitter. Zij werd tijdens de Najaars ALV van 2022 al door de leden benoemd per 14 juni. Tijdens de algemene ledenvergadering afgelopen woensdag droeg Jan van Zanen het voorzitterschap aan haar over. De leden stemden daarnaast per acclamatie in met de benoeming van 9 nieuwe leden van enkele VNG-commissies.

Alle Nederlandse gemeenten zijn lid van de VNG, en samen vormen wij de vereniging. De koers van de VNG wordt bepaald door de leden, die vertegenwoordigd zijn in het bestuur en 15 commissies. In 1912 werd de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) opgericht. De vereniging werkt aan een krachtige lokale overheid.

Voor de bestuursperiode 2020-2024 ging VNG met de leden op zoek naar samenbindende thema’s en opgaven binnen de vereniging. Het resultaat hiervan is ‘Gemeenten 2024’. Inmiddels wordt er gewerkt aan de Verenigingsstrategie 2030.

© Foto: gemeente Doetinchem