In verschillende fasen legt de provincie Gelderland de N346 Schakel Achterhoek-A1 aan. Het éérste deel van deze nieuwe provinciale weg is begin augustus 2023 klaar. Vanaf het kruispunt Kwinkweerd/ Rengersweg tot aan de Twentse Kabel Fabriek (TKF) ligt daar dan de nieuwe provinciale weg. Tussen 21 en 31 juli 2023 moet al het verkeer rekening houden met wederom wegafsluiting en omleidingen. Op dat moment past de provincie het kruispunt Rengersweg/Kwinkweerd aan.

Deze maand krijgt de nieuwe provinciale weg en de parallelweg Kwinkweerd verder vorm. Tijdens de werkzaamheden blijft de Kwinkweerd open voor alle verkeer. Ook voor fietsers. De bedrijven en winkels aan de Kwinkweerd blijven ook bereikbaar. Weggebruikers moeten rekening houden met tijdelijke rijbaanversmallingen, vertragingen en wegverleggingen. De provincie verlaagt op sommige plekken de maximale snelheid naar 30 kilometer per uur. Sinds 10 mei is de tijdelijke verbindingsweg tussen de Lochemse Brug en de Kwinkweerd open voor verkeer. Hierdoor kon de aannemer starten met de voorbereidingen om de fiets- en voetgangersbrug van en naar het NS-station te maken. Door de verbindingsweg wijzigde de voorrangssituatie voor al het verkeer, dus ook voor fietsers. Deze verbindingsweg blijft open totdat de nieuwe brug over het Twentekanaal er ligt.

Het kruispunt Kwinkweerd-Rengersweg maakt de provincie aanzienlijk groter. Dat is noodzakelijk voor een goede doorstroming van het verkeer. Vooruitlopend op de aanleg van dit nieuwe kruispunt verbreedt de gemeente Lochem op de Rengersweg het spoorviaduct. De werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels in volle gang. Voor de aanleg van het nieuwe kruispunt Rengersweg-Kwinkweerd sluit de provincie deze voor 9 dagen af voor het doorgaande verkeer. Deze afsluiting vindt plaats tussen 21 juli en 31 juli. Het bedrijventerrein Aalsvoort blijft in deze periode wel bereikbaar.

De Rengersweg (N332) inclusief de kruising met de Kwinkweerd (N346) is vanaf vrijdagavond 21 juli 20.00 uur tot maandagochtend 31 juli 06.00 uur afgesloten tot aan de aansluiting op de A1. De rotonde Markeloseweg (N332) is afgesloten van vrijdagavond 21 juli 20.00 uur tot maandagochtend 24 juli 06.00 uur. Verkeer vanuit Lochem naar Deventer worden omgeleid via Zutphen. Verkeer vanuit Lochem naar de A1 richting het oosten worden via Goor naar de A1 omgeleid en omgekeerd.

© Foto: Gemeente Lochem