© Foto: RTV Ideaal / Koos Zijp

Het college van B&W van de gemeente Lochem vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met de herinrichting van de Walderpoort, Tramstraat en Larenseweg in Lochem. Het vaststellen van het ontwerp en een investeringskrediet staan op de agenda. Ook vraagt het college aan de raad om een extra structureel budget beschikbaar te stellen voor het structurele beheer en onderhoud van deze wegen.

De afgelopen jaren heeft een vertegenwoordiging van bewoners van de Tramstraat en de Larenseweg regelmatig aangeklopt bij de gemeente Lochem. Zij uiten hun zorgen over te hoge snelheden, sluipverkeer, hoge verkeersintensiteit, veel zwaar verkeer, slecht wegdek, veiligheid en geluidsoverlast. De gemeente Lochem ziet ook dat deze wegen toe zijn aan een herinrichting. ”Zo maken we het beter en veiliger. Met het project geven we invulling aan de Visie Binnenstad Lochem en een goede en veilige inrichting voor alle weggebruikers. In het bijzonder voor de voetgangers en fietsers” aldus de indieners.

Voor de herinrichting Walderpoort, Tramstraat en Larenseweg is in de begroting van 2023 een bruto
krediet van 3.225.000 euro opgenomen. Het college vraagt nu een bruto krediet van 2.999.000 euro zodat het restant in de begroting beschikbaar blijft. ”Dit geld willen we gebruiken voor de inritconstructie Hanzeweg (fase 2). Als de gemeenteraad akkoord gaat dan pakt de gemeente Lochem naar verwachting de Walderpoort, Tramstaat en Larenseweg aan in 2024 na de bouw van de nieuwe Reudinkbrug (Hoevenbrug). Zo blijft Lochem goed bereikbaar” aldus het college van de gemeente Lochem.

© Foto: RTV Ideaal