In een volgepakte raadszaal van het gemeentehuis van Bronckhorst werden donderdagavond de aanpassingen van de routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2030 besproken met de raad en haar inwoners. Vooral de aangepaste uitgangspunten rond windturbines en het afstappen van het ‘geen windmolens’-beleid zorgde voor veel onrust.

“Voor de tweede keer dreigt het college van Bronckhorst de wil en de mening van een bijzonder grote meerderheid van haar inwoners rondom industriële windturbines naast zich neer te leggen”, begon inspreker Rob Meenhuis namens Tegenwind Keppel en Eldrik zijn betoog. “Voor ons, en velen met ons, past na het doornemen van de uitgangspunten maar één conclusie: hier is sprake van ongekend kiezersbedrog en niet-integer bestuur.” Daarmee doelde hij op de twee grootste partijen, GBB en CDA, die ten tijde van de verkiezingen nog uitgesproken tegenstander waren van windenergie.

In het college lijkt echter een andere wind te zijn gaan waaien. Tijdens de presentatie van het coalitieakkoord minder dan een jaar geleden gaven de coalitiepartijen nog aan er alles aan te doen om de komst van grote windmolens in de plattelandsgemeente tegen te gaan. Nu ligt die optie wel op tafel. In nota van Uitgangspunten van de herijkte routekaart waarmee Bronckhorst in 2030 energieneutraal hoopt te zijn, staat onder andere dat grootschalige wind- en zonneparken belangrijk zijn voor het realiseren van de doelen van de routekaart. Waarbij Eldrik expliciet als locatie is genoemd.

Waar eerder Eldrik nog als enig zoekgebied te boek stond lijkt het ook niet uitgesloten dat er op andere plekken onderzoek wordt gedaan naar de komst van windmolens. “Onze achterban is bang geworden in een paar dagen tijd”, liet Henk Mentink namens Actiecomité Hengels Zand weten. Ook Actiecomité Natuurlijk Landschap Heidenhoek liet hun zorgen horen en toonden een groot spandoek met de tekst: ‘Bronckhorst zegt nee!’

Het onderwerp staat tijdens de Politieke Avond van 22 juni wederom op de agenda. De herijkte routekaart volgt in het najaar.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8.

© Foto: REGIO8