De cursus valpreventie Blieven Stoan!, van de gemeente Bronckhorst, bestaat uit 10 wekelijkse groepsbijeenkomsten van een uur. Deelnemers leren over risicovolle en veilige situaties, het belang van lichaamsbeweging en hoe je optimaal gebruik kunt maken van je eigen mogelijkheden. Een gecertificeerde ‘Zicht op Evenwicht’ cursusleider geeft de cursus.

De cursus is bedoeld voor ouderen die bezorgd zijn om te vallen maar wel in staat zijn om korte afstanden te lopen, eventueel met behulp van rollator of wandelstok. De cursus valpreventie Blieven Stoan! is elke donderdag ochtend, van 10.00 tot 11.00 uur. De cursus start op donderdag 23 maart tot en met donderdag 8 juni, in Buurthuis D’n Draejer in Velswijk. Donderdag 27 april en 18 mei is er geen cursus. Een gecertificeerde ‘Zicht op Evenwicht’ cursusleider leert ouderen minder bezorgd te zijn om te vallen en meer te bewegen. Na deze cursus ervaren ouderen minder angst om te vallen.

Inwoners uit de gemeente Bronckhorst kunnen zich aanmelden voor de cursus. Deelname kost 50 euro voor 10 weken. Deelnemers kunnen deze kosten declareren bij de zorgverzekering. Als dit niet het geval is, met aantoonbaar bewijs, vergoedt de gemeente Bronckhorst de gemaakte kosten op het moment dat de deelnemer de cursus volledig afrondt. Voor meer informatie en/of aanmelden kan er een mail worden gestuurd naar beweegmakelaar Lise Middelkoop via l.middelkoop@bronckhorst.nl.

© Foto: Gemeente Bronckhorst