Vanaf half augustus tot half oktober maakt CycloMedia foto’s in de gemeente Lochem. Met een speciale camera-auto maken zij 360-graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Zo brengt dit Nederlandse bedrijf de omgeving in beeld.

De gemeente Lochem gebruikt deze foto’s onder andere voor onderzoek en beheer van de openbare ruimte, en bij het maken of beoordelen van ruimtelijke plannen. Dankzij de foto’s kan de gemeente sneller zien welke wegen onderhoud nodig hebben. Ze gebruiken de foto’s ook voor handhaving van de openbare orde en veiligheid.

CycloMedia maakt mensen of kentekens die op de foto staan onherkenbaar. Hier gelden strenge voorwaarden voor. CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. ‘We gebruiken de foto’s niet openbaar, we zetten ze bijvoorbeeld niet op internet,” aldus de gemeente Lochem.

© Foto: Gemeente Lochem