LochemGroen! diende bij de kadernota verschillend moties en amendementen in, om te zorgen voor een hogere prioriteit in beleid voor natuur en klimaat. Een ervan was een motie om de laanbomen niet langer vogelvrij te laten zijn. Voor het kappen van meer dan 20 bomen moeten eigenaren nu een melding doen bij de provincie. LochemGroen! wil verplichten dit ook te melden bij de gemeente. Bij een stemming hierover zat de coalitie echter dwars waardoor het voorstel het net niet haalde. LochemGroen! zet zich in om deze regel alsnog op te nemen in de langverwachte Omgevingsvisie.

Ook een motie om de klimaatnoodtoestand uit te roepen haalde het niet. Verschillende gemeentes hebben dit wel gedaan om het onderwerp de aandacht te geven die het verdient. LochemGroen! vroeg om de klimaatcrisis te erkennen en de urgente klimaatnoodtoestand uit te roepen en actief uit te dragen. Daarbij jaarlijks een “klimaatrekening” te presenteren, waarin duidelijk wordt gemaakt wat het jaar ervoor is bereikt en hoe dat de gemeente Lochem positioneert op de route naar klimaatneutraal 2050 en er mogelijk nog een versnelling gemaakt kan worden.

LochemGroen! had onder andere de grootste partij GemeenteBelangen mee in een amendement Aangekleed landschap, waarbij de gemeente zich gaat inspannen om de regelingen die opengesteld worden voor landschapselementen meer bekendheid te geven, zowel bij particulieren als bij agrariërs. Ondanks het ontraden door de wethouder haalde het een ruime meerderheid. Alleen MmL (Meedenken met Lochem) en VVD stemde tegen.

Het amendement voor uitdagende en groene speeltuinen haalde eveneens een meerderheid, alleen GemeenteBelangen en MmL stemden tegen. In de visie van LochemGroen! kunnen speeltuinen meer biodiversiteit en uitdaging bieden. De motie schoolpleinen van grijs naar groen kon zelfs op unanieme instemming rekenen. De fractie van LochemGroen! is tevreden: “Ook al zijn grootste groene plannen uitgebleven, LochemGroen! is toch blij met deze eerste aanzet tot een groener Lochem.”

© Foto: LochemGroen! / Tjitske Ypma