Vanaf half augustus tot half oktober maakt CycloMedia foto’s in de gemeente Lochem. Met een speciale camera-auto maken zij 360-graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Zo brengt dit Nederlandse bedrijf de omgeving in beeld.

De gemeente Lochem gebruikt deze foto’s bijvoorbeeld voor onderzoek en beheer van de openbare ruimte. Dankzij de foto’s kan de gemeente Lochem bijvoorbeeld sneller zien welke wegen onderhoud nodig hebben. De gemeente gebruikt de foto’s ook voor handhaving van de openbare orde en veiligheid en bij het maken of beoordelen van ruimtelijke plannen.

Als er mensen of kentekens op de foto staan maakt CycloMedia die onherkenbaar, hier gelden strenge voorwaarden voor. CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegeven. De gemeente Lochem laat weten de foto’s niet openbaar te gebruiken. Op www.cyclomedia.com is meer informatie te vinden. Bij vragen of het maken van bezwaar verwijst de gemeente Lochem door naar CycloMedia Technology, Van Voordenpark 1b, 5301KP Zaltbommel. Of te mailen naar privacy@cyclomedia.com.

Foto: Gemeente Lochem