Bijna de gehele Achterhoek wordt een laagvlieggebied. Tenminste, als het aan Defensie ligt. Dat wil het aantal laagvlieggebieden voor helikopters bijna verdubbelen. Voor goede laagvliegoefeningen zouden de bestaande laagvlieggebieden namelijk tekortschieten.

Defensie voorziet een structurele toename in het aantal helikoptervluchten in de daarvoor aangewezen plekken. Laagvliegen moet meer worden geoefend, is de gedachte. Dat is nodig, want bij conflicten zoals in Oekraïne worden steeds meer luchtdoelraketten ingezet. Maar om goed te kunnen oefenen, schieten de huidige laagvlieggebieden tekort aldus Omroep Gelderland.

De laagvlieggebieden zijn te weinig afwisselend en worden voorspelbaar voor piloten. Bovendien worden er op sommige plekken teveel obstakels geplaatst, waardoor een (deel van een) laagvlieggebied onbruikbaar wordt. Defensie pleit daarom voor een juridisch dichtgetimmerd ‘planologisch regime’ voor ruimtelijke ontwikkelingen in die gebieden.

Met meer laagvlieggebieden kan de druk op de huidige gebieden worden verlicht, zo meent Defensie. Wel ziet een fors deel van Gelderland de defensiehelikopters dan laag overvliegen: naast de bestaande gebieden en een groot deel van de Achterhoek wordt namelijk ook het laagvlieggebied bij de Ginkelse Heide uitgebreid. Net zoals het gebied tussen Maas en Waal, met een flink nieuw deel richting Utrecht.