Wat zijn onderwerpen waaraan burgemeester en wethouders tot en met 2026 aandacht moet besteden? Wat moet met voorrang? Waar liggen onbenutte kansen? Het college luistert graag naar inbreng van inwoners van de gemeente Lochem voor het collegeprogramma op 4 momenten in oktober.

Gemeentebelangen, VVD en Meedenken met Lochem hebben in hun coalitieakkoord opgeschreven waaraan zij willen werken. Het college werkt nu aan een collegeprogramma waarin staat hoe B&W dit gaan uitvoeren. “Als college werken we voor al onze inwoners, verenigingen en bedrijven. Daarom willen we voordat we het collegeprogramma presenteren, graag in gesprek. Luisteren om onze ideeën aan te scherpen. Niet alleen dit najaar, maar de hele bestuursperiode”. Aldus Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve. Inwoners, verenigingen, ondernemers en bedrijven kennen de gemeente Lochem goed en hebben vaak goede ideeën. Daarom roept de gemeente iedereen op om met de burgemeester en de wethouders in gesprek te gaan.

De luistercafés zullen plaatsvinden op 14, 18 en 19 oktober. Op vrijdagmiddag 14 oktober zal er ook in gesprek worden gegaan buiten op straat. De exacte tijden en locaties zijn te vinden op de website www.lochem.nl/collegetour. Ook is daar het coalitieakkoord te vinden. Het coalitieakkoord ligt ook vanaf vrijdag 30 september ter inzage in het gemeentehuis in Lochem, bij loket Gorssel, in buurtcentra en bibliotheken. Per luistercafé kunnen maximaal 75 inwoners meedoen. Ook jongeren vanaf 16 jaar zijn van harte welkom. Aanmelden kan uiterlijk tot 12 oktober op www.lochem.nl/collegetour. Via een e-mail aan bestuurssecretariaat@lochem.nl of door te bellen met (0573) 28 92 22.

Foto: Gemeente Lochem