© Foto: RTV Ideaal

Woningeigenaren in de Bloemenbuurt Zelhem kunnen nu tot 75 procent subsidie krijgen als zij in actie komen en een labelsprong maken met hun huis. Dit is mogelijk door een rijkssubsidie die de gemeente voor deze buurt heeft aangevraagd. De Bloemenbuurt in Zelhem is voorbeeldbuurt als Wijk van de Toekomst. Gemeente Bronckhorst, woningcorporatie ProWonen, Agem Energieloket werken samen met een enthousiaste buurtwerkgroep toe naar een toekomstbestendige en aardgasvrije buurt.

De subsidie kan worden aangevraagd voor verduurzaming van de woning. Denk aan het aanbrengen van isolatie, dubbel glas, warmtepompen en zonnepanelen. Ook het nemen van kleine energiebesparende maatregelen zoals tochtstrippen, radiatorfolie, LED lampen en energiezuinige apparatuur valt onder de subsidiemogelijkheden. Voorwaarde is wel dat de woning minimaal een label B registratie krijgt of drie labels verbetert. Naast subsidie voor energiemaatregelen is er een kleinere subsidie beschikbaar voor het levensloopbestendig maken van de woning, voor afkoppeling van regenwater, het verwijderen van asbest van daken en het wegwerken van achterstallig onderhoud.

Op 8 oktober is iedereen welkom op de duurzaamheidsmarkt in de Bloemenbuurt. Bezoekers krijgen daar informatie van experts over verduurzaming en vergroening van hun woning of buurt. Er zijn presentaties en demonstraties, hapjes en drankjes en activiteiten voor kinderen. De gemeente licht dan in een aantal parallelsessies de duurzaamheidssubsidie toe en beantwoordt vragen.

Foto: RTV Ideaal (archief)