Dat iedereen op de best passende plek kan meedoen en dat wet en regelgeving daar niet belemmerend bij is. Dat is kort gezegd het doel van ‘Simpel Switchen’. Na een pilot van een jaar is besloten om de aanpak structureel in te zetten. De gemeente Aalten heeft in 2021 aangegeven graag ervaring op te willen doen met Simpel Switchen. Dit heeft geleid tot een verzoek aan Laborijn en Estinea om gezamenlijk een pilot uit te voeren.

Samen met Estinea heeft Laborijn van een aantal Aaltense inwoners het mogelijke arbeidspotentieel (opnieuw) in beeld gebracht. Inwoners met een Wsw-indicatie die werkzaam waren bij Laborijn, inwoners die arbeidsmatige dagbesteding vanuit een Wmoindicatie deden en inwoners die daarvoor in aanmerking kwamen. Het doel was om met inzet van de verschillende expertises rondom de inwoner doorstroom te realiseren naar de best passende plek met een duidelijk perspectief. En om de obstakels weg te nemen die een overstap naar een andere fase in de participatieketen belemmerden.

Gedurende de pilot zijn er in 12 maanden tijd mooie stappen gezet door de inwoners. Het team Simpel Switchen heeft met 14 inwoners een intensief traject gevolgd. Van de 8 inwoners die naar de arbeidsmatige dagbesteding gingen, zijn 5 mensen begonnen in een (deeltijd-) betaalde baan, met ondersteuning van een jobcoach. Van de 4 mensen met een Wsw-dienstverband is voor 3 mensen een passender plek gevonden in de dagbesteding.

Foto: Laborijn