© Foto: RTV Ideaal

Huishoudens met een laag inkomen kunnen ook in 2023 weer in aanmerking komen voor de energietoeslag. Deze energietoeslag is een bedrag van 1300 euro per huishouden, als steuntje in de rug om de energierekening te kunnen blijven betalen.

Inwoners van de gemeente Lochem hebben recht op de energietoeslag als ze een laag inkomen hebben. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 130 procent van de bijstandsnorm. Naast deze basisvoorwaarde zijn er nog een aantal andere voorwaarden waar aanvragers aan moeten voldoen. Vanaf 1 december staat op de website van ’t Baken het aanvraagformulier voor de energietoeslag 2023. Op het aanvraagformulier staan alle voorwaarden die er zijn om recht te hebben op de energietoeslag. Bij de aanvraag is een DigiD-code nodig. Inwoners van de gemeente Lochem die de energietoeslag 2022 hebben ontvangen hoeven niet meteen opnieuw een aanvraag te doen. Het kan zijn dat deze mensen automatisch de energietoeslag 2023 krijgen. Uiterlijk 1 december komt bij deze inwoners een brief in de brievenbus met informatie.

Inwoners van de gemeente Lochem kunnen op verschillende manieren energie, en dus geld, besparen. Lochem Energie kan hiermee helpen. Zij kunnen tips geven om zuiniger met energie om te gaan, helpen om een woning energiezuiniger te maken of apparaten die veel energie verbruiken vervangen. De gemeente Lochem vindt het belangrijk dat iedereen zo goed mogelijk mee kan doen in de Lochemse samenleving. De gemeente heeft verschillende minimaregelingen waar gebruik van gemaakt kan worden.

© Foto: RTV Ideaal (archief)