De kraamafdeling van het Gelre Ziekenhuis in Zutphen sloot maandag per direct haar deuren. Het besluit kwam als een vervelende verrassing binnen bij de gemeente Bronckhorst, waar de overtuiging was dat de afdeling pas op 1 juli zou sluiten.

“Dat het nu versneld is gesloten, is heel vervelend”, aldus wethouder Evert Blaauw. “Gelukkig heb ik tot op heden nog geen geluiden gehoord dat er spanning is ontstaan bij zwangere vrouwen. De verloskundigen waar de meeste zwangere vrouwen in de gemeente mee in gesprek zijn, houden rekening met de sluiting.” Het Gelre Ziekenhuis heeft aan Blaauw laten weten dat de norm voor aanrijtijden (45 minuten, red.) niet in gevaar komt. De wethouder neemt met die toezegging geen genoegen: “Ze hebben aangegeven dat alles binnen die norm afgedekt kan worden, wij hebben daar wel onze zorgen over. Dat willen we nu verder onderbouwd zien.”

Vooral inwoners in het noorden van de gemeente worden geraakt door de sluiting, zo schetst D66-fractievoorzitter Martin Fröberg: “Het is een aanzienlijke verhoging van de reistijd naar de dichtstbijzijnde acute zorg post.” Een unaniem aangenomen motie van de D66’er riep het college op om zich in te zetten voor behoud van de afdeling, dus zonder succes. “We kunnen nu beter weer op de trom slaan om er aandacht voor te vragen”, vindt Fröberg. “We hebben als politici een taak om een signaal vanuit de inwoners te geven.”

Fröberg is het dan ook niet eens met het recente besluit: “Ik vind het onbestaanbaar dat er nu een directeur-bestuurder (Pier Eringa red.) zit die het zonder enig overleg met gemeenten doet. Hij is ook lid van de Raad van Commissarissen bij Ajax en volgens mij heeft hij daardoor niet zijn aandacht bij de regio waarvoor hij werkzaam zou moeten zijn.” De fractievoorzitter ziet graag dat het besluit teruggedraaid wordt: “Ik zou zeggen: ‘je kan beter nu nog van de plannen terug komen dan wanneer de eerste slachtoffers zijn gevallen’.”

De wethouder snapt waarom de motie destijds ingediend werd. “Ik deel de zorgen zoals die door Martin worden Fröberg beleeft. Daarom was ik ook blij met de motie”, aldus Blaauw. “Het geeft mij de mogelijkheid om gesprekken met de wethouders zorg uit de regio in gesprek te gaan. Daarmee zijn we ook bezig om een regioplan met zorgverzekeraars op te stellen.” Met het regioplan willen de bestuurders het zorglandschap in de Achterhoek verbeteren. “Hierover zijn we volop in gesprek.”

De wethouder noemt het frustrerend dat hij de zorgen niet weg kan nemen bij de inwoners van Bronckhorst. “Wij gaan niet over de besluiten van het ziekenhuis, maar hebben wel met de maatschappelijke zorgen van onze inwoners te doen.” Hij hoopt dan ook te zorgen dat gemeenten een stem krijgen bij het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), nu is er enkele een adviserende stem. Ook de communicatie over de sluiting zorgt bij Blaauw voor frustratie: “Nu lijkt het alsof wij als gemeente niets doen en alsof de beslissingen hapsnap zijn genomen, dat vind ik vervelend. Ik wil juist altijd graag duidelijkheid en helderheid geven aan onze inwoners.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8.

© Foto: Omroep Gelderland