De bouw van een nieuwe basisschool nabij het sportcomplex in Halle wordt niet onderzocht als onderdeel van het huisvestingsplan voor het onderwijs van de Gemeente Bronckhorst. Oppositiepartijen PvdA en D66 wilden dat donderdagavond afdwingen, maar kregen niet voldoende steun.

Wel wordt onderzocht of en hoe renovatie van de huidige locatie van de Dorpsschool plaats kan vinden, zoals is opgeschreven in het originele huisvestingsplan van het college. Dit werd met algemene stemmen aangenomen door de gemeenteraad. Naast Halle, volgt ook een studie naar de toekomst van het basisonderwijs in Zelhem. De schoolbesturen van CBS ’t Loo, De Meene en Jan Ligthart geven de voorkeur aan het realiseren van één locatie, maar ook alternatieven als een combinatie van renovatie en nieuwbouw worden in de haalbaarheidsstudie bekeken. De huidige schoolgebouwen zijn verouderd.

Datzelfde geldt voor de Dorpsschool in Halle, waar onderzoek volgt naar een renovatie. Met name de noodlokalen zijn in slechte staat, terwijl het aantal leerlingen na sluitingen van basisscholen in de omgeving tot 2033 stabiel is. PvdA en D66 hadden graag gezien dat mogelijke nieuwbouw bij sportcomplex De Meisterkamp werd onderzocht, maar ze kregen alleen steun van het CDA voor hun amendement. “Deze kansen komen maar één keer voorbij in een dorp”, waarschuwde Jan Engels namens D66, die een betere argumentatie wenste over het afwijzen van nieuwbouw als onderdeel van het onderzoek.

‘Een mooie wens’
GroenLinks verwacht dat een extra uitgave aan de Dorpsschool bij nieuwbouw ten koste gaat van het budget van andere scholen. Ook wethouder Paul Hofman wilde niet meegaan in de wens om nieuwbouw mee te nemen in het onderzoek, onder meer omdat hij twijfelt over de kruisbestuiving tussen sport en het onderwijs in Halle. “Op het moment dat die meerwaarde er niet is, moeten we eerlijk zijn en zeggen dat het een mooie wens is, maar dat we dat nu niet moeten doen”, aldus Hofman, die het haalbaarheidsonderzoek naar de locatie in Halle voor de zomer verwacht.

Fors ruimteoverschot
In eerste instantie volgt nu een haalbaarheidsonderzoek naar de scholen in Halle en Zelhem. Uit een prognose blijkt dat er voor de toekomst nog een grote taak ligt. In een groot deel van de scholen in Bronckhorst staan lokalen leeg, onder meer in Zelhem (’t Loo, de Meene), Vorden (de Kraanvogel), Hengelo (de Leer) en Keijenborg (Bernardus). Verwacht wordt dat dit ruimteoverschot door een krimp in het aantal leerlingen alleen maar groter wordt. Schoolbesturen worden daarom opgeroepen om waar mogelijk te kijken naar invulling door bijvoorbeeld verenigingen.

Foto: REGIO8 (archief)