Wil je een vlindertuin, een natuurvriendelijke speelplaats of een groot bijenhotel aanleggen? Goed nieuws! Al deze ideeën kunnen worden uitgevoerd door inwoners met crowdfunding en subsidie van de provincie Gelderland met een bijdrage van maximaal 5.000 euro van ‘Crowdfunding voor Natuur’, die deze regeling uitvoert.

Het gaat niet goed met de biodiversiteit in Nederland, en ook niet in Gelderland. ”Het is niet genoeg als we alleen de natuur in de natuurgebieden beschermen. We moeten ook zorgen voor meer leefgebieden voor planten en dieren in de stad en op het platteland. Dat doen we door veilige plekken te maken voor allerlei diersoorten, zoals egels, eekhoorns, vogels en insecten. We hebben meer bomen, struiken, hagen en poelen nodig waar zij kunnen schuilen, slapen en eten kunnen vinden” aldus de initiatiefnemer van het project.

Ga naar de website www.crowdfundingvoornatuur.nl en meldt je aan. Om voor deze bijdrage in aanmerking te komen, moet 40 procent van de totale kosten zelf ingezamdeld worden. De overige 60 procent, tot een maximaal bedrag van 5.000 euro, krijg wordt dan via ‘Crowdfunding voor Natuur’ verstrekt als subsidie.

© Foto: Province Gelderland