SenseGlove uit Delft heeft de eerste plaats veroverd in de 17e KVK Innovatie Top 100. Het bedrijf heeft een handschoen, een ‘robothand’, ontwikkeld die het mogelijk maakt om een virtueel object aan te raken, te voelen en te manipuleren alsof het een echt voorwerp is. SenseGlove meet exact iedere beweging van elk gewricht in de hand en zo wordt een zeer gedetailleerde virtuele hand gesimuleerd. Dit bedrijf mag zich een jaar lang het meest innovatieve mkb-bedrijf van Nederland noemen.

KVK publiceert jaarlijks deze ranglijst met 100 concrete innovaties van het midden- en kleinbedrijf. Tibach uit Ulft verovert de 22e plaats en is daarmee het hoogst genoteerde Gelderse mkb-bedrijf. Tibach BV heeft een nieuwe, milieuvriendelijke en gepatenteerde methode ontwikkeld die duizendknoop doodt door middel van bevriezing en verovert hiermee de 22e plaats. Midden in de plant worden gaten in de grond geboord. Hierin worden vrieslansen geplaatst, waardoor een koelvloeistof circuleert met een temperatuur van -35ºC. Zo wordt de bodem rond de vrieslans bevroren.

Samen met Wageningen Universiteit Research is de methode getoetst op effectiviteit. Zij concludeerden dat de exoot niet bestand is tegen de kou, terwijl er geen nadelige invloed is op het bodemleven en de zaadbank in de bodem. Doordat ook de takken van de plant worden mee behandeld, vindt er door transport geen nieuwe verspreiding meer plaats. De hele plant verschimmelt en rot ter plekke weg op en in de bodem. De methode is met een grote machine in te zetten door overheden en straks ook met kleinere machines door groenbeheerders, hoveniers en particulieren.

© Foto: