De provinciale BBB was vorige week te gast in de Achterhoek om onder andere een gevaarlijke verkeerssituatie bij Etten te bekijken. Fractievoorzitter Rik Loeters van de grootste partij van Gelderland gaf daarbij ook zijn mening over de afsluiting van de Dorpsstraat bij Laag-Keppel.

“Ik kan wel zeggen dat ik het niet helemaal logisch vind wat daar gebeurt”, aldus de fractievoorzitter. Loeters woont in Didam em geeft aan zelf als mogelijke belanghebbende ook de mails te krijgen van de provincie om zijn mening te geven over de proef met de landbouwsluis bij Wehl: “De afsluiting op zich werkt niet goed genoeg.” De proef duurt nog twee weken, daarna gaan een ambtelijke projectgroep en de klankbordgroep Gebiedsgerichte aanpak Laag-Keppel analyseren. Pas in het nieuwe jaar komt er naar alle waarschijnlijkheid een advies. Daarna moeten de Gedeputeerde Staten van Gelderland en het college van Bronckhorst een besluit nemen.

De roep om een nieuwe brug over de Oude IJssel als oplossing voor het Dorpsstraat-dossier wordt vanuit de Achterhoek steeds luider. Loeters vindt de nieuwe brug ook de beste optie, maar tevens lastig te realiseren: “Volgens mij kan er achterlangs iets aangelegd worden (Slieksstraat-tracé red.), maar dat is een dure optie, dus daar zou niet als eerste naar gekeken worden.” Onder andere CDA Bronckhorst-fractievoorzitter Rob Weverink maakt zich hard voor de komst van een nieuwe brug om het verkeersprobleem op te lossen. “De tijd is er rijp voor”, liet Weverink eerder weten. Ook inwoners van Doetinchem zien dit als beste oplossing.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8

© Foto: REGIO8 (archief)