Provincie Gelderland opent drie regelingen voor veehouders die hun bedrijf willen aanpassen of verplaatsen. Zo wil de provincie de stikstofuitstoot bij kwetsbare Natura2000 gebieden verminderen. “Heel mooi. Nu kunnen we Gelderse veehouders die door willen ook helpen.” aldus Harold Zoet, gedeputeerde Landbouw, Natuur en Stikstof. Er is in totaal 6 miljoen euro beschikbaar voor de regelingen.

De regelingen zijn nadrukkelijk bedoeld voor veehouders die hun bedrijf willen doorzetten. Dat kan met nieuwe activiteiten, op een andere plek, of met extra maatregelen. Provincie Gelderland werkt zo aan een landbouw met toekomst in Gelderland. De regelingen zijn een aanvulling op de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) van het Rijk en de bestaande regelingen van het Rijk voor het moderniseren en innoveren van veehouderijen. Die regelingen zijn gemaakt voor een aantal specifieke doelgroepen binnen de veehouderij. Later dit jaar volgt er mogelijk nog een subsidie voor gedeeltelijke beëindiging van veehouderijen. Met de regeling krijgen agrarische ondernemers een vergoeding voor sloopkosten, de vervangingswaarde van de stal en het inleveren van dierrechten. De regeling wordt op dit moment getoetst aan het staatssteunkader. Naar verwachting is daar eind van dit jaar meer duidelijkheid over.

De regelingen zijn een uitwerking van de Gelderse aanpak voor Stikstof, ‘Gelderse Maatregelen Stikstof’. Met dit programma werkt de provincie Gelderland aan natuurherstel en vermindering van stikstofuitstoot. Daarbij geeft Gelderland hiermee perspectief aan agrarische ondernemers. Vanaf eind september 2023 kunnen veehouders aanvragen voor de regelingen indienen bij de provincie. De stikstofruimte die vervolgens vrijkomt door de aanvragen en het aanpassen van de vergunningen, zet de provincie in voor PAS-melders, het versterken van de natuur of voor economische activiteiten, zoals het bouwen van huizen of het aanleggen van wegen.

© Foto: RTV Ideaal (archief)