De Raad van Bestuur ( RvB), het Bestuur Medische Staf (BMS) en de Verpleegkundige Advies Raad (VAR) hebben in de zomer van 2022 onder meer het besluit genomen om een vorm van acute zorg (24/7) zowel in Zutphen als Apeldoorn te organiseren. “We hebben er alles aan gedaan om dit besluit te realiseren, maar dat is helaas niet gelukt. Voor een toekomstbestendig Gelre zijn aanpassingen in Apeldoorn en Zutphen noodzakelijk. We willen namelijk heel graag dat er voor de inwoners een ziekenhuis in Zutphen blijft”, meldt Gelre ziekenhuizen op haar website.

Daarom heeft de RvB met instemming van het Medisch Stafbestuur een voorgenomen besluit genomen. Patiënten krijgen, op termijn, op beide locaties kwalitatief goede zorg en kunnen hier terecht voor hun polikliniek afspraak en de voor- en nazorg na een operatie. In Zutphen kunnen patiënten op termijn terecht voor hun planbare laag complexe zorg en voor hoog complexe zorg in Apeldoorn. Voor een acute bevalling gaan patiënten op termijn naar het ziekenhuis in Apeldoorn of een ander ziekenhuis van hun voorkeur. De polikliniek verloskunde blijft net als de andere poliklinieken open in Zutphen. Patiënten kunnen 24/7 voor laag complexe spoedzorg terecht op locatie Zutphen. Voor hoog complexe spoedzorg kunnen patiënten terecht in Apeldoorn of een ander ziekenhuis in de regio.

“De verwachting is dat de wachttijden voor een afspraak en operaties korter gaan worden. Door deze veranderingen kunnen we de beste kwaliteit van zorg bieden aan de inwoners uit onze regio. Het is het steeds moeilijker om voldoende met name gespecialiseerd personeel te vinden voor de acute zorg. Bovendien is de financiële situatie van ons ziekenhuis nu zodanig dat we het ons niet kunnen veroorloven om op twee locaties alle dure voorzieningen voor acute zorg in de lucht te houden. We verwachten dat de concentratie van acute zorg op één locatie financieel voordeel gaat opleveren”, aldus Gelre ziekenhuizen.

© Foto: Gelre ziekenhuizen