Het college van de gemeente Berkelland doet een voorstel aan de gemeenteraad om te stoppen met de oud papier inzameling via verenigingen per 1 januari 2025. De lage papierprijs en de afnemende hoeveelheid oud papier maken de arbeidsintensieve huis aan huis inzameling steeds minder interessant voor verenigingen. Afvalinzamelaar Twente Milieu is in beeld om vanaf 1 januari 2025 het oud papier op te halen.

“Een aantal verenigingen heeft aangegeven de huidige oud papierinzameling niet meer onder de huidige condities te willen voortzetten. Het is een arbeidsintensieve taak, waar momenteel een laag bedrag tegenover staat. Wij verwachten niet dat dit binnen afzienbare tijd beter wordt. We stellen daarom voor de subsidieverordening oud papier 2007 in te trekken” aldus wethouder Hans van der Noordt.

Wanneer de gemeenteraad instemt met het aansluiten bij Twente Milieu, worden zij per 1 januari 2025 mogelijk de hoofdinzamelaar van het oud papier in Berkelland. Nu is het zo dat niet overal in Berkelland oud papier op wordt gehaald. Het is de bedoeling dat straks het oud papier in de hele gemeente wordt opgehaald, ook in het buitengebied.

© Foto: RTV Ideaal (archief)