© Foto: RTV Ideaal

Bronckhorst wil dat meer kinderen en jongeren opgroeien in een gezonde leefomgeving. Sinds 2023 is er een samenwerking met de JOGG om dit doel te bereiken. Met de aanpak focust de gemeente op gezond eten, water drinken, genoeg bewegen en goed slapen. Om dit mogelijk te maken is de samenwerking met een werknet gestart waarin diverse organisaties als scholen, kinderopvangcentra, sportverenigingen, ouders, lokale ondernemers, gezondheidsprofessionals en maatschappelijke organisaties betrokken zijn.

In het werknet werken we samen aan doelen om de gemeente op verschillende plekken gezonder maken. Zo wil het netwerk meer scholen in de gemeente verleiden om te werken met de Gezonde School aanpak op het thema voeding. Meerdere scholen werken al met de ‘Beweegkar’ in de pauzes. Teamfit-coaches gaan langs bij sportverenigingen zodat er meer gezonde voeding beschikbaar komt voor kinderen en jongeren. Een aantal kinderopvang locaties willen van start gaan met het groenteboxjesprogramma, maar ook bij de kinderen thuis is er winst te behalen. Door middel van voorlichting worden ouders gestimuleerd regels op te stellen met hun kinderen over het gebruik van media.  

“Veel kinderen en jongeren willen best gezond leven. Maar de verleiding om hen heen is groot. Als gemeente kunnen wij, samen met het werknet, bijdragen aan een gezonde leefomgevingen voor onze jeugd zodat het voor hen gemakkelijker wordt gezonde keuzes te maken. Samen zorgen we dat het aantal kinderen van 0 tot en met 12 jaar met een gezond gewicht stabiel blijft in 2026 ten opzichte van 2023” aldus wethouder Evert Blaauw.