© Foto: Toon Roelofsen

Vrijdagavond vond in Hengelo de Goede Vrijdag viering plaats, georganiseerd door de 3 geloofsgemeenschappen van Hengelo. Onder het motto ‘Gezamenlijk op weg naar Pasen’ werd een stille tocht gelopen langs 7 stopplaatsen.

De route startte bij het speelveld aan de Stekweg en eindigde bij de Wereldvredesvlam aan de Kerkstraat. Bij elke stop werd aandacht gegeven aan 1 van de 7 ‘kruiswoorden”. Drie koperblazers van Crescendo begeleidden een lied, verder werd er gezongen of een tekst voorgelezen. Er werden kaartjes uitgedeeld die men op het persoonlijke houten kruisje kon hangen.

Een groot verlicht houten kruis werd mee gedragen. De zogenaamde ‘kruiswoorden’ waren achtereenvolgens: ‘Vergeving’, ‘Belofte’, ‘Verbondenheid’, ‘Eenzaamheid’, ‘Eerste levensbehoefte’, ‘Overgave’ en ‘Volbracht’. Het Stiltecentrum was geopend voor het aansteken van een lichtje. Bij de Wereldvredesvlam kon men een kaartje schrijven en ophangen.

Meer foto’s in ons fotoboek