Graafschap bibliotheken heeft op 22 juni opnieuw een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet de organisatie aan belangrijke kwaliteitsnormen die gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties.

Graafschap bibliotheken scoorde op veel onderwerpen positief. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat heeft Graafschap bibliotheken de bevestiging gekregen dat de organisatie, functies en diensten, op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig.

”Het behalen van het kwaliteitscertificaat is als het ware de kers op ons werk. Samen met alle medewerkers, vrijwilligers en heel veel (partner)organisaties zetten wij ons in om de inwoners van ons werkgebied te ondersteunen. We zijn het loket waar inwoners hun vragen op het gebied van de (digitale) overheid, taal en allerlei internet en media-aangelegenheden kunnen stellen. We merken dat steeds meer inwoners ons hierbij weten te vinden” verteld directeur/bestuurder van Graafschap bibliotheken Jacqueline Roelofs.

Foto: Graafschap bibliotheken