Laborijn en Figulus Welzijn hebben een ‘participatiepact’ gesloten. Het doel van dit pact is om inwoners van gemeente Aalten die niet direct perspectief hebben op betaald werk, te helpen om ontwikkelstappen te zetten.

Laborijn zet zich maximaal in om iedere inwoner te helpen aan betaald werk en als dat (nog) niet lukt hem/haar te ondersteunen bij het participeren in de samenleving. Binnen deze samenwerking blijft Laborijn regiehouder en verantwoordelijk voor de toeleiding naar het traject dat hiervoor nodig is. Figulus Welzijn werkt met de inwoner aan activering, ontwikkeling, zelfregie en zelfredzaamheid op alle levensgebieden in samenhang.

Laborijn maakt vanuit haar regierol hiervoor samen met de inwoner een Plan van aanpak. Figulus Welzijn kijkt samen met de inwoner binnen haar grote lokale netwerk vervolgens hoe we dat het beste kunnen vormgeven. Donderdag tekenden Laborijn en Figulus Welzijn de samenwerkingsovereenkomst.

Foto: Laborijn