De bewoners van het Elisabeth (een wooncomplex voor 55-plussers) én de omliggende wijken kunnen elkaar ontmoeten in restaurant Geweldig in het Elisabeth. Perspectief Zutphen houdt hier tijdens de formuliereninloop van Stichting Lokaal een sociaal wijkteamspreekuur. Bovendien zijn er geregeld activiteiten en komen de wijkagent, de gemeente en de woningcorporatie er over de vloer, zodat ze voor iedereen bereikbaar zijn.

Perspectief en Lokaal hadden al contact met elkaar en vullen elkaar goed aan. Welzijnsorganisatie Perspectief Zutphen is er voor alle inwoners van de gemeente Zutphen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben of wat willen betekenen in hun wijk. Stichting Lokaal is een sociale onderneming, bewonersorganisatie en welzijnsorganisatie in één. ”We willen van twee locaties levendige ontmoetingsplekken maken – naast Geweldig ook in Waterkracht” vertelt Patricia Withagen van Stichting Lokaal. Op beide locaties werken Perspectief en Lokaal samen.

Tromp, die als sociaal werker ook veel bij mensen thuis komt, weet dat er niet alleen behoefte is aan praktische zaken. “We weten als sociaal werkers wie er wonen en wat er leeft. Ik merk dat er veel eenzaamheid is.” Daarom is het fijn dat Stichting Lokaal in Geweldig elke eerste zondag van de maand een high-tea met livemuziek organiseert. Op woensdag zijn er pannenkoeken met aansluitend een creatieve middag. Withagen: “Dat brengt leven in de brouwerij. We willen stimuleren dat mensen ook zelf iets organiseren.” Voor al die activiteiten zijn vrijwilligers actief, vaak zijn dat ook wijkbewoners. Zij kunnen de plek mee ontwikkelen.

Er is ook een plan om samen met leerlingen van middelbare scholen in Zutphen een project op te zetten over de historie van het gebouw. Het Eligant kwam met een vraag naar een maatschappelijk project voor de leerlingen bij Perspectief Zutphen en sociaal makelaar José Slijtermeilink legde meteen de verbinding met Stichting Lokaal.

Foto: Patrick van Gemert/Zutphens Persbureau