Harmonie St. Radboud uit Silvolde bestaat dit jaar 100 jaar en ter gelegenheid hiervan werd op zaterdag een jubileumreceptie gehouden. Tijdens deze receptie ontving de harmonie niet alleen een vergulde medaille uit naam van de muziekbond MBGF, maar kreeg zij ook uit handen van burgemeester Otwin van Dijk een koninklijke erepenning. Een mooie en eervolle onderscheiding voor de jarige muziekvereniging.

Theo Pelgrim, Tonnie Geerts en Gerard Geerts werden tijdens de feestelijke middag gehuldigd voor hun 60-jarig lidmaatschap bij St. Radboud. Zij werden door het bestuur benoemd tot ereleden van de vereniging en kregen een portret van zichzelf, gemaakt door de Silvoldse kunstenaar Evelien Jorna. Een terechte benoeming aangezien zij zich niet alleen de afgelopen 60 jaar, maar nog steeds erg actief zijn binnen de harmonie.

Tijdens de receptie werd ook de nieuwe outfit van de harmonie getoond. Hierbij koos de harmonie niet voor het oude vertrouwde beeld van een muziekvereniging, maar durfde zij het aan om hun leden op een moderne wijze in het nieuw te steken. St. Radboud uit Silvolde sprak de wens uit om met koningsdag alle leden een nieuw pak te hebben bezorgd zodat ook de rest van Silvolde hen zou kunnen bewonderen tijdens de rondgang.

Foto: Henk van Raaij