Na 2023 is het verenfonds Gelderland leeg. Nu de provincie heeft besloten geen extra geld meer te steken in dit fonds, dreigen tariefsverhogingen voor de passagiers, minder varen of misschien zelfs wel het opdoeken van een aantal ponten.

Een veerpontcoalitie, bestaande uit de ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NTFU, TeVoet, Vrienden van de Veerponten en het Wandelnet heeft daarom een petitie opgezet. Dit om aandacht te vragen voor het belang van deze verbindingen om bij werk en scholen te komen, maar ook om een recreatief of sportief rondje te kunnen fietsen of wandelen. Deze zorgelijke ontwikkeling staat bovendien haaks op de ambitie van rijk, provincies en gemeenten om fietsen en wandelen te bevorderen. 

De veerpontcoalitie roept in de petitie de provincie Gelderland op samen met de gemeenten deze basisvoorziening in stand te houden, dan wel het ontwikkelen van alternatieven. Zij hoopt op veel reacties en roept mensen op om de petitie te ondertekenen, deze is te vinden op www.petities.nl en zoek dan op ‘Behoud de Gelderse veren’. 

© Foto: Veerponten