Vrijdag hebben de 9 Achterhoekse wethouders Sport de herijkte samenwerkingsovereenkomst ondertekend met stichting Achterhoek in Beweging. De stichting zet zich in om alle Achterhoekers uit te dagen om te gaan sporten en bewegen. Daarbij werken de Achterhoekse gemeenten regionaal samen, om vervolgens de speerpunten lokaal uit te voeren.

De samenwerkingsovereenkomst is een actuele versie van de overeenkomst die in 2019 is ondertekend door de 8 gemeenten. De duur van overeenkomst is tot en met 2030. De ondertekening markeert de inzet om de Achterhoek (nog meer) in beweging te krijgen. Door de krachten te bundelen en nauw samen te blijven werken, zetten we samen een belangrijke stap richting een vitale Achterhoek.

De grootste verandering van deze ondertekening is de komst van gemeente Lochem. Zij sluiten zich als negende gemeente aan bij het initiatief. Lex de Goede, wethouder Sport bij de gemeente Lochem, is blij met de deelname van zijn gemeente. “De samenwerking met Achterhoek in Beweging helpt ons om in onze gemeente mooie projecten op het gebied van sport en bewegen van de grond te krijgen. We kunnen gebruik maken van de kennis en ondersteuning die nodig is. Het doel is dat nog meer Lochemse inwoners gaan sporten of bewegen” aldus de Goede.

De andere 8 gemeenten ontvangen Lochem met open armen. Hans te Lindert, wethouder Sport gemeente Aalten en voorzitter bestuurlijk overleg sport Achterhoek, ziet de komst van het nieuwste lid met vertrouwen tegemoet.

© Foto: Achterhoek in Beweging