De windmolens op het erf van de Hengelose pluimveehouder Eddy Hoftijzer mogen vanaf dinsdag weer gaan draaien. De provincie Gelderland heeft dat besloten na een advies wat de Commissie Rechtsbescherming onlangs uitbracht.

In oktober 2022 moesten de zogeheten erfmolens van Hoftijzer per direct stoppen omdat er een handhavingsverzoek door een omwonende was ingediend. De indiener dacht dat afgegeven vergunning voor de windmolens in strijd zou zijn met de Wet natuurbescherming en er geen volledig natuuronderzoek was uitgebracht. Gelderland ging hier in mee en de windmolens moesten uit.

Nu uit het advies van de Commissie Rechstbescherming blijkt dat er toch voldoende onderzoek is geweest, mogen de vijftien meter hoge molens van Kuken Beheer B.V. weer aan. “Er is namelijk geen sprake van een overtreding van een verbodsbepaling uit de Wet natuurbescherming als de erfmolens in gebruik zijn”, laat de provincie weten. “Daarmee zijn de voornaamste argumenten van het handhavingsverzoek ongegrond verklaard.”

Er loopt nog wel landelijk onderzoek naar het effect van soortgelijke molens op de leefomgeving van vogels en vleermuizen. “De uitkomsten van het nader onderzoek naar erfmolens in Noord-Nederland zullen nog betere handvatten geven om hier goed mee om te gaan”, schetst gedeputeerde Ans Mol, die blij is dat de molens weer aan mogen. “Ook erfmolens dragen bij aan de realisering van duurzame stroom.”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8

© Foto: Omroep Gelderland