Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem heeft toestemming gegeven voor het verder uitwerken van een plan voor het Amphionpark en omgeving. Op deze plek waren eerder plannen voor woningbouw; Het park werd tijdelijk aangelegd.

De afgelopen tijd heeft de gemeente samen met andere grondeigenaren bekeken wat mogelijk is. Uit deze verkenning kwam naar voren dat aan de oostkant plek is voor ongeveer 150 woningen en appartementen in verschillende prijsklassen. Daarnaast wordt er opnieuw gekeken naar het vergroenen. Het gebied rondom het Amphionpark werd door de gemeenteraad in 2009 al aangewezen voor woningbouw. Door de economische crisis ging het bouwen van woningen niet door.

Met het onderzoek, de eerste schetsen en uitgangspunten voor de openbare ruimte kan de gemeente samen met de andere grondeigenaren en omwonenden werken aan een plan. Woningbouw past op dit moment niet in het bestemmingsplan voor dit gebied en er volgt nog een procedure om het bestemmingsplan aan te passen. Om een nog beter beeld te krijgen van het gebied, wordt er de komende tijd aanvullende onderzoeken uitgevoerd.

Foto: Gemeente Doetinchem