In 2004 is voor natuurgebied de Vennebulten een visie voor de inrichting vastgesteld (Schetsboek ’t Venne). De visie is door de Provincie overgenomen in het Natuurbeheerplan. Hierin zijn ook Aaltense Goor en Zwarte Veen meegenomen. De inrichting van deze gebieden zijn inmiddels afgerond. De (her)inrichting van Vennebulten gaat dit jaar van start. Het college van burgmeester en wethouders heeft afgelopen week het inrichtingsplan vastgesteld.

De Vennebulten is eigendom van de gemeente, en wordt beheerd door St. Vennemarke, een vrijwilligersorganisatie die is opgericht voor het beheer van dit gebied. Het gebied kent een groot aantal recreatieve gebruikers: fietsers, wandelaars, een ruiter- en menroute, een ATB route vanaf Aalten, een jaarlijks kinderkamp en recreatief gebruik door de regio. Afgelopen maanden is samen met deze groepen, belangstellenden en omwonenden gewerkt aan het inrichtingsplan voor Vennebulten.

In het gebied zal de nadruk komen te liggen op het vergroten van de biodiversiteit door de heide terug te brengen. Hiermee komt een stukje historie terug in het gebied, net als de unieke hoog/laag en nat/droog overgangen. De bodem in het gebied is schraal en daarom geschikt voor heide.

© Foto: Achterhoek Toerisme