In navolging van de gemeenteraad van Doetinchem spreekt ook Montferland zich unaniem uit tegen een definitieve afsluiting van de Dorpsstraat in Laag-Keppel. Hoewel de weg buiten de gemeentegrens ligt, hebben veel inwoners en ondernemers in Montferland hinder ondervonden tijdens de recent afgeronde proef met de landbouwsluis.

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces werd door zes partijen een motie ingediend om blijvend bezwaar te maken tegen een definitieve afsluiting van de weg in Laag-Keppel. Eind maart werd de Dorpsstraat door een proef met een landbouwsluis afgesloten tot en met medio juni. Niet alleen in Bronckhorst zorgde dit voor overlast, ook in Doetinchem en Montferland zijn inwoners niet te spreken over de afsluiting. “Op dit moment is het nog een een-tweetje tussen de provincie en de gemeente Bronckhorst om het over het probleem te hebben en naar oplossingen te zoeken”, aldus Jos Berntsen namens de VVD. “Het zou mooi zijn als het college de bezwaren van onze inwoners en ondernemers samen met de gemeente Doetinchem bij Bronckhorst en provincie kenbaar zou maken.”

De motie werd door wethouder Jeanette Derksen overgenomen. “We spreken de zorgen ook uit, maar de definitieve besluitvorming ligt bij de buurtgemeentes en de provincie”, aldus de wethouder. “Ik wil toezeggen dat ik contact opneem met de gemeente Doetinchem en Bronckhorst om onze zorgen daar kenbaar te maken.” Eerder werd ook duidelijk dat de raad van Bronckhorst een definitieve afsluiting niet ziet zitten en dat ze een nieuwe brug over de Oude IJssel als goed alternatief zien. Ook de gemeenteraad van Doetinchem maakte al een vuist tegen de afsluiting van de Dorpsstraat.

CDA Bronckhorst fractievoorzitter Rob Weverink liet eerder weten dat er regio-breed een vuist gemaakt moet worden, hij sprak ook de wens voor een motie in de Achterhoek Raad uit: “Wij zullen ons inzetten om dit Achterhoek-breed te trekken en gezamenlijk met de provincie een oplossing te zoeken voor de verkeersafwikkeling in de West-Achterhoek.” Hier sloot Marcel Westerink van GBB zich bij aan: “De onvrede is groot, dus het helpt misschien wel richting de provincie om een vuist te maken.”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8.

© Foto: REGIO8 (archief)