Een honderdtal vluchtelingen uit Oekraïne heeft via de Stichting Thuisopvang Oekraïners Bronckhorst Doetinchem een tijdelijk thuis gevonden in de Achterhoek. De organisatie is de afgelopen weken opgetuigd om mensen die zijn gevlucht voor de oorlog een plek te bieden.

“De bedoeling is dat mensen tijdelijk bij de gastgezinnen blijven”, vertelt Henry Wijnroks, coördinator bij de stichting. “Dan praat je over een periode van maximaal drie maanden. Daarna zullen ze instromen in de reguliere opvang die gemeentes in moeten richten.” Na een hectisch begin is inmiddels een organisatie opgetuigd voor de opvang bij particulieren. Tot nu toe zijn er Doetinchem ongeveer veertig vluchtelingen geplaatst, in Bronckhorst hebben via de stichting een klein zestigtal Oekraïners een onderkomen gevonden. Daarnaast zijn gemeentes bezig om grotere opvanglocaties te realiseren, zoals in Vorden.

“Alle gastgezinnen die zich bij ons aanmelden worden bezocht”, legt Wijnroks uit. “We geven aan wat zij kunnen verwachten, maar we willen ook weten waar de vluchtelingen terecht komen. Ze moeten een goede plek krijgen. Dan kijk je naar voorzieningen, bijvoorbeeld hoeveel ruimte er is, maar ook of het past bij het gastgezin.” Het honderdtal is volgens Wijnroks om uiteenlopende redenen in de Achterhoek terecht gekomen: “Maar de meeste mensen hebben geen idee waar ze terecht komen. Het maakt ook niet uit, als het maar veilig is. Het is wel fenomenaal te noemen hoe gastgezinnen hun huis openstellen.”

Op dit moment is de stroom vluchtelingen volgens Wijnroks nog te behappen. “Het overstroomt absoluut niet, maar de grote stroom gaat nog komen”, zegt de coördinator. “Dan zijn ook de gemeentelijke opvangen deels ingericht. Hoe langer de oorlog duurt en hoe meer de voorzieningen in buurlanden als Polen en Hongarije onder druk komen te staan, zie je dat mensen verder zoeken. Nederland is ook niet de eerste keus als je vlucht vanuit Oekraïne.”

Vanaf deze week wordt er een ontmoetingsplek voor de vluchtelingen ingericht in de Driekoningenkapel bij het centrum van Doetinchem. Oekraïners kunnen elkaar hier spreken over hun ervaringen, maar er komt ook ruimte voor organisaties als de Kledingbank en de Voedselbank. “Daar kunnen we ze dan ook linken aan dat soort instellingen”, schetst Wijnroks. “De bedoeling is ook dat Oekraïners en de gastgezinnen binnen komen lopen voor ontmoetingen.”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8

Foto: REGIO8 (archief)