Tijdens het Achterhoeks Lentefestival in Den Haag heeft de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening Hugo de Jonge de hand uitgestoken naar de Achterhoek om samen aan de slag te gaan met woningbouw.

”Door de rentestijging en het feit dat nieuwbouwprijzen van woningen nog niet dalen is het in Nederland lastig om de aantallen te halen. Maar gemeenten en corporaties in de Achterhoek zeggen het wel te kunnen, als daar in middelen en maatregelen rekening wordt gehouden met de schaalgrootte van de Achterhoek. Wij gaan zorgen dat we die Woningbouwimpuls passend gaan maken voor de Achterhoek. Daar werken we aan.” aldus Hugo de Jonge.

Voorzitter van de Achterhoek Mark Boumans vroeg in zijn openingswoord ook aandacht voor de leefbaarheid in algemene zin: ”Het rapport Elke Regio Telt benadrukt de groeiende ongelijkheid tussen de grote steden en de regio. Laat zien dat door het streven naar efficiency en schaalvergroting de leefbaarheid van de regio in de vergetelheid is geraakt. Specifiek in grensregio’s wordt weinig betekenis gegeven aan thema’s als grensoverschrijdend vervoer, ondermijning en aanbod van onderwijs.”

Hugo de Jonge gaf verder aan de woningbouw als een onderdeel van een complexe puzzel te zien, waarvoor alle partijen nodig zijn en vroeg daarbij ook om hulp uit de Achterhoek. ”De klus is te groot voor partijen afzonderlijk. In de Achterhoek laten jullie zien hoe het wel kan. De Achterhoek heeft ‘magic’ in het oplossen van de woningbouwpuzzel” aldus de Jonge.

© Foto: Achterhoek ambassadeurs