Een leven lang met plezier sporten en bewegen voor iedereen in de gemeente Lochem. Veel organisaties dachten mee over manieren om dat mogelijk te maken. Dit leidde tot het Lochems Sport- en Beweegakkoord. Dit akkoord is begin 2020 ondertekend. Nu is het tijd om van wensen en ambities werkelijkheid te maken.

De gemeente krijgt dit jaar 20.000 euro van het Rijk om acties en ideeën te ondersteunen. Inwoners, organisaties en ondernemers die zich samen willen inzetten voor sport en bewegen in de gemeente Lochem, kunnen hier aanspraak op maken. Er zijn vier thema’s: meedoen en ontmoeten, openbare ruimte, sportaanbieders en gezondheid. Per thema is er een contactpersoon die verder kan helpen.

Uiterlijk 15 mei moeten de aanvragen ingediend zijn met een beschrijving van de activiteit of het project. Alle voorwaarden en het aanvraagformulier zijn te vinden op  de website lochem.nl/sportakkoord.

Foto: gemeente Lochem