© Foto: RTV Ideaal (archief)

Begin oktober heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek ingestemd met de ruimtelijke visie voor het plangebied Wesenthorst in Ulft. In de ruimtelijke visie staan de ideeën voor inrichting van de Wesenthorst en de ruimte daarom heen. Hierbij is de input uit inwonersbijeenkomsten meegenomen. De ruimtelijke visie is een meer gedetailleerde uitwerking van de verkennende visie die in december 2022 gepresenteerd is.

De ruimtelijke visie gaat over het gebied tussen de Weg Achter de Blenk, Middelgraaf, Heggenseveld en Debbeshoek. De gemeente werkt de ruimtelijke visie verder uit in een stedenbouwkundig plan. In het stedenbouwkundig plan wordt definitief vastgelegd waar bebouwing komt, hoe de bebouwing eruit moet komen te zien, waar parkeerplaatsen komen en hoe het groen wordt ingericht. ”Bij het maken van het stedenbouwkundig plan vinden wij het belangrijk dat inwoners opnieuw input en feedback kunnen geven. Tijdens dit proces gaan we dan ook opnieuw in gesprek met inwoners” aldus een woordvoerder van de gemeente Oude IJsselstreek.

Volgens de planning is het stedenbouwkundig plan in het voorjaar van 2024 klaar. In de ruimtelijke visie is aandacht besteed aan de opdracht die de gemeente heeft vanuit het Rijk om voldoende geschikte woningen te bouwen.

© Foto: RTV Ideaal (archief)