De Bloemenbuurt is als eerste buurt in Bronckhorst gekozen tot ‘wijk van de toekomst’. De gemeente stelt 20.000 euro beschikbaar om de buurt duurzamer, groener en gezelliger te maken. OP Morgen vraagt inwoners van de Bloemenbuurt maar ook andere inwoners van Bronckhorst om hun ideeën door te geven via de website.

Na 30 september worden alle ingediende plannen getoetst op haalbaarheid en volgt een selectie van de ideeën. Dit doet de gemeente Bronckhorst samen met de buurtwerkgroep. Er zijn een paar voorwaarden gesteld waaraan de plannen moeten voldoen. Zo moet het idee bijdragen aan groen, biodiversiteit, duurzame energie, energiebesparing of spelen en ontmoeten.

Het geld is bedoeld voor iets tastbaars waar de inwoners uit de Bloemenbuurt iets aan hebben. Iedereen kan een idee indienen, maar het moet binnen twee jaar uitgevoerd kunnen worden in de Bloemenbuurt.

© Foto: RTV Ideaal