De ontwerp-omgevingsvisie heeft eerder dit jaar ter inzage gelegen. Hierop heft de gemeente 11 zienswijzen ontvangen. Het college van B&W legt de aangepaste ‘Omgevingsvisie Groen en Verbonden Oost Gelre’ voor aan de gemeenteraad tijdens de vergadering op 19 september 2023.

De gemeente Oost Gelre heeft uitvoerig gesproken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de gemeente. Via gesprekken, werkateliers, bijeenkomsten en online enquêtes. Dit ging over belangrijke thema’s, zoals werken, wonen, energietransitie, klimaatadaptatie en ontwikkelingen in het buitengebied. De opbrengsten van al die gesprekken zijn verwerkt in de Omgevingsvisie.

”In de Omgevingsvisie beschrijven wij hoe we kijken naar de ontwikkeling van de gemeente richting 2040. Alles wat te maken heeft met de fysieke leefomgeving komt voorbij. Bijvoorbeeld verkeer, gezondheid, wonen, sport, onderwijs en landschap. Wat zijn de kansen en uitdagingen en hoe gaan we daarmee om? De Omgevingsvisie is onze koers naar de toekomst” aldus wethouder Jos Hoenderboom.

© Foto: RTV Ideaal (archief)