De tweede fase van de proef met de landbouwsluis in Laag-Keppel is woensdag van start gegaan. Door de plaatsing van de sluis op de Keppelseweg rijden er meer automobilisten via de Energieweg in Doetinchem. De Fietsersbond Doetinchem maakt zich zorgen over de veiligheid van fietsers, vooral over die van de brugklassers.

“Het is druk hier in Doetinchem, er zijn veel middelbare scholen en kinderen komen uit de hele omgeving”, aldus Pieter Koning, voorzitter van de Fietsersbond Doetinchem. “Sommigen komen voor het eerst op de fiets naar Doetinchem en moeten daar hun weg vinden.” De timing van de start van de tweede gedeelte van de proef, in combinatie met de start van de scholen is volgens Koning zorgelijk: “Omdat kinderen misschien de route nog niet kennen, daarover hebben we scholen ook aangeschreven om daar tijdens de eerste lessen aandacht aan te besteden.” Het Metzo College laat weten dat er elke dag op toegangspunten naar de school, medewerkers staan om de kinderen veilig te begeleiden. De gemeente Doetinchem geeft aan meer educatieprojecten over verkeersveiligheid op touw te willen zetten.

De fietsersbond heeft ook bij de provincie, de opdrachtgever van de proef, hun zorgen kenbaar gemaakt. “De provincie heeft gezegd dat ze er met hun evaluatie aandacht aan besteden”, geeft Koning aan. “Dit is wel een hoofdroute, ook voor fietsers en er zijn twee rotondes en die worden vaak gevaarlijk gevonden door automobilisten en fietsers.” De toename van de auto’s in Doetinchem, omdat het verkeer ontraden wordt via Laag-Keppel te rijden, maakt dit nog gevaarlijker, schetst de voorzitter.

De proef met de landbouwsluis duurt tot eind november. Tot die tijd verwacht Koning dat het voor hectische situaties in Doetinchem zorgt, maar ook daarna blijft de Energieweg een aandachtspunt voor de Fietsersbond. “Bij de rotondes hebben al veel ongelukken plaatsgevonden”, aldus de voorzitter. De rotonde bij de Mercuriusstraat is nu gedeeltelijk afgesloten, dit mag zo blijven als het aan Koning ligt: “Wij zouden er voor pleiten: ‘sluit hem nou helemaal af’.”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8.

© Foto: REGIO8