Woensdag 19 april 2023 is er een inloopbijeenkomst over project de Heksenlaak. Waterschap Rijn en IJssel laten dan de plannen zien bij Recreatiecentrum De Heksenlaak. De voorbereidingen zijn in 2022 gestart. Waterschap Rijn en IJssel wil meer water vasthouden in het gebied. Dat is goed voor de nieuwe- en bestaande natuur. Waterschap Rijn en IJssel ontwikkelt nieuwe natuur en versterken bestaande natuur. Ze werken samen met betrokkenen in het gebied, de provincie Gelderland en de gemeente Lochem en de Europese Unie.

De Heksenlaak is een beek. Hij stroomt ten oosten van de Lochemse Berg bij Zwiep. Waterschap Rijn en IJssel wil de Heksenlaak in natuurlijke staat herstellen. Vanaf het Rammelgoor tot aan de Hofmansteeg maken ze sommige stukken minder diep en laten de beek anders stromen door de beek te verleggen. De beek is afhankelijk van uit de grond opborrelend water, kwelwater. Dit kwelwater heeft een bijzondere samenstelling. Ze willen dit water langer in het gebied houden. Dat is goed voor de natuur, planten en voor de landbouw in het gebied.

Wanneer deze plannen tot uitvoering komen zal water langer in het gebied worden gehouden en worden natuur- en landbouwgronden minder gevoelig voor droogte. Ook is het gebied zo beter voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. Woensdag 19 april 2023 tussen 18.00 en 21.00 uur zijn belangstellenden welkom bij Recreatiecentrum De Heksenlaak aan de Zwiepseweg 32 in Barchem. Hier worden alle plannen toegelicht. Iedereen mag naar binnen lopen om de plannen van het geplande project te bekijken en vragen te stellen.

© Foto: Waterschap Rijn en IJssel