© Foto: RTV Ideaal

Begin juli heeft de gemeenteraad van Oost Gelre de inkomensnorm voor de meedoenregeling voor kinderen verhoogd naar 130 procent van het bijstandsniveau. Dit betekent dat meer kinderen in Oost Gelre nu in aanmerking komen voor deze regeling. Voor ouders met een of meerdere kinderen en een laag inkomen valt het niet mee om hun kind(eren) overal aan mee te laten doen.

“In Oost Gelre vinden we dat alle kinderen mee moeten kunnen doen. Met de meedoenregeling krijgen ouders per kind tot 18 jaar een vergoeding voor bijvoorbeeld een schoolreisje, sportactiviteiten, bezoek aan het theater of muziekles. Het kan ook gaan om een tegemoetkoming voor schoolkosten of zwemles” aldus wethouder Ellen Dusseldorp-Ribbers.

Of iemand in aanmerking komt, hangt af van de gezinssituatie en de hoogte van het inkomen. Het gaat hier om inkomen uit loon of uitkering. Het kindgebonden budget telt bijvoorbeeld niet mee als loon.

© Foto: RTV Ideaal