Woensdagavond 14 december kunnen inwoners van Almen zich informeren welke richting het op kan gaan met de toekomstvisie voor de Scheggertdijk in Almen. Zij kunnen hierbij hun mening geven over de bedachte toekomstscenario’s.

Begin dit jaar startte het overleg en de studies om een toekomstvisie voor de Scheggertdijk te gaan maken. Zo’n toekomstvisie maakt duidelijk welke ruimte er is voor particuliere initiatieven in het gebied. In het voorjaar is er aan omwonenden gevraagd om ideeën. Dit is in de vorm van een enquête gedaan. Er is daarnaast een gebiedsanalyse gemaakt, er zijn interviews gehouden en de huidige situatie in het gebied is bekeken. Op basis van deze input zijn er 3 mogelijke toekomstscenario’s opgesteld met elk een ander accent. Een klankbordgroep is opgericht met daarin inwoners en ondernemers. De klankbordgroep heeft al gereageerd op deze 3 scenario’s. Nu wordt er een inloopavond georganiseerd waarbij inwoners hun mening kunnen geven over de toekomstscenario’s. Inlopen kan op woensdagavond 14 december tussen 19.00 en 21.00 uur in Ons Huis aan de Dorpsstraat in Almen.

Tijdens de inloopavond wordt er een doorlopende presentatie laten zien met daarin alle informatie die intussen is verzameld. In de presentatie worden ook de drie scenario’s toegelicht. Ook zijn er verschillende panelen aanwezig waar de 3 toekomstscenario’s op getoond worden. Medewerkers van de gemeente Lochem zullen op deze avond ook aanwezig zijn om alle vragen te beantwoorden. De 3 scenario’s en de reacties daarop worden voor advies voorgelegd aan de gemeenteraad van de gemeente Lochem. Daarna werkt de gemeente het gekozen scenario uit tot een ‘concept’ visie. De gemeenteraad stelt daarna de visie uiteindelijk vast.

© Foto: RTV Ideaal