Woensdag 2 februari startte de campagne ‘Hier begint de zee’ in verschillende gemeenten in de Achterhoek en de Liemers. Waterschap Rijn en IJssel en de gemeenten die meedoen, willen inwoners hiermee bewuster maken van het belang van schoon water en hoe we het samen schoon kunnen houden.

Wethouder Robert Bosch trapte in de gemeente Lochem de campagne ‘Hier begint de zee’ af door met biologisch afbreekbare verf het logo bij een straatput te spuiten. De zee begint op straat, zelfs al in huis. Het afvalwater dat inwoners door de wc of gootsteen spoelen, komt via het riool, de waterzuivering en de rivier, in de zee. Ook het afval dat op straat ligt, komt vaak via putten in het riool. Zo komt het uiteindelijk in de zee. Door afval weg te gooien op de goede plek, voorkomen mensen dat. ‘Hier begint de zee’ maakt dat zichtbaar via putdeksels, websites en social media. In steden, dorpen, woonwijken en basisscholen.

Het waterschap probeert vervuiling te voorkomen. Het haalt veel vervuilende stoffen uit het water via de rioolwaterzuiveringen. Maar zij kunnen niet alle stoffen eruit halen. hulp van inwoners is dus hard nodig. Dat kan door bijvoorbeeld geen medicijnresten door de wc te spoelen, maar ze naar de apotheek te brengen. Of door biologische in plaats van chemische middelen te gebruiken bij het schoonmaken van het huis. Of door geen afval langs de sloot te laten slingeren. Meer tips zijn te vinden op www.weetvanwater.nl/hierbegintdezee.

Foto: Gemeente Lochem