Naast een kinderparlement en jeugdburgemeester krijgt de gemeente Bronckhorst nu ook een Jongeren Advies Raad. De initiatiefnemers GroenLinks, GemeenteBelangen en PvdA roepen b en w op om in 2023 capaciteit beschikbaar te stellen om een Jongeren Advies Raad op te richten. De raad wil graag gebruik maken van een Jongerenraad om het belang van jongeren meer mee te nemen in de besluitvorming.

”Jongeren zijn de toekomst. Deze generatie leert, werkt, reist en recreëert in onze gemeente. Ze zien Bronckhorst vanuit hun eigen perspectief. Daarom is het van belang om deze jongeren te betrekken bij de besluitvorming van de gemeenteraad. Met het oprichten van een jongerenraad komt een groep toegewijde jongeren met interesse voor de gemeentepolitiek bij elkaar. Zij gaan de gemeenteraad helpen om op een structurele manier het belang van jongeren binnen haar besluitvorming te borgen” laat de gemeente Bronckhorst weten.

Het voorstel om een Jongeren Advies Raad op te richten, wordt na het zomerreces aan de gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming. Vervolgens wordt uitgewerkt hoe de raad tot stand moet komen en gaat functioneren. In 2025 volgt een evaluatie samen met de (oud-)leden van de Jongeren Advies Raad, de gemeenteraad, b en w en betrokken organisaties over het al dan niet voortzetten van de Jongeren Advies Raad.

© Foto: RTV Ideaal (archief)