De komende zomerperiode ontvangt het Waterschap Rijn en IJssel verschillende Tweede Kamerleden in de Achterhoek om te praten over droogte. Met een rondje langs de velden wil het waterschap de projecten laten zien die de afgelopen jaren gestart zijn in de regio.

“Het is heel belangrijk dat mensen vanuit Den Haag zien wat hier in de regio gebeurt”, aldus heemraad Antoinet Looman. “We laten zien wat er kan om iedere druppel die er valt de grond in te krijgen, dat doen we samen met landgoederen, met boeren, met natuureigenaren en dat is de kracht van de samenwerking die we hier hebben.”

Deze zomer ontvangt het Waterschap de SGP, Partij voor de Dieren, VVD en Caroline van de Plas van BBB. CDA-kamerlid Eline Vedder kwam woensdag naar de Achterhoek om inspiratie op te doen. “Ik denk dat de Waterschappen als geen ander weten wat er in hun gebied speelt en wat er nodig is “, aldus Vedder. “Het zou mij niet verbazen als we daar in Den Haag een beetje op achter lopen.”

Looman hoopt dat de Kamerleden uit Den Haag er voor zorgen dat het waterschap de komende jaren grote stappen kan zetten rond klimaatadaptie. “Het is belangrijk dat er instrumenten komen vanuit Den Haag om te zorgen dat we ook met bepaalde vergoedingen kunnen werken voor boeren die extra activiteiten willen ontplooien ten behoeve van droogte”, aldus de heemraad. “Daar moet je met elkaar goede afspraken over maken.”

Bij verschillende landgoederen langs de Baakse Beek in Vorden lopen diverse projecten om de omgeving klimaatbestendig te maken, zo ook bij landgoed ’t Medler waar het werkbezoek begon. “Het grondwaterpeil is hier omhoog gegaan dus er is meer ruimte gekomen voor boeren die blijven, maar er is ook ruimte gekomen voor natuur”, schetst Looman de effecten.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8.

© Foto: REGIO8